;
Detailed Rules
How to invite your friends
icon
Lấy mã giới thiệu
Đăng ký và nhận mã giới thiệu
icon
Mời bạn bè
Mời bạn bè của bạn đăng ký thông qua liên kết giới thiệu và nhận phần thưởng khi họ hoàn thành mỗi giao dịch.
icon
Kiếm tiền
Mỗi khi bạn bè của bạn thực hiện giao dịch bạn sẽ nhận được % giá trị đơn hàng!

Điều kiện:

1. Những tài khoản được hệ thống xác định là tài khoản sao chép của các tài khoản khác sẽ không được dùng để tính hoa hồng.
2. Hoa hồng chỉ được tính khi người dùng hoàn thành giao dịch mua hàng.
3. Việc xác định xem ai là người giới thiệu của một người dùng phụ thuộc hoàn toàn vào link giới thiệu. Nếu một người dùng nhấp vào nhiều link ref khác nhau thì chỉ có link ref cuối cùng họ nhấp vào trước khi tạo tài khoản là có hiệu lực.
4. Bitcoin247 giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc tước bỏ hoặc trao hoa hồng trong các trường hợp cụ thể và quyền chỉnh sửa chương trình giới thiệu bất kì lúc nào.

Affiliate - BITCOIN247 - Mua bán nhanh Bitcoin, Ethereum, USDT giá rẻ nhất thị trường