Algorand [ALGO] đang kiểm tra lại mức hỗ trợ thấp nhất


Biểu đồ ALGO/USDT khung D1. Nguồn: TradingView

Gần ba tuần đã trôi qua kể từ khi ALGO thiết lập mức thấp mới năm 2022 ở mức 0,34 đô la vào ngày 12 tháng 5, do sự cố sau khi UST sụp đổ. ALGO đã trải qua một đợt phục hồi đáng chú ý kể từ đó, nhưng kể từ đó, nó đã từ bỏ những mức tăng đó để chuyển sang kiểm tra lại mức hỗ trợ.

Hành động giá mới nhất của ALGO đã cố gắng kiếm tra mức hỗ trợ thấp nhất trước đó, với giá giảm xuống còn 0,352 đô la trong vòng 24 giờ vào thời điểm viết bài. Có vẻ như hành động giá của ALGO đã bị hạn chế dưới đường kháng cự giảm dần của nó. Sau đó là một phần của mô hình nêm của nó trước khi giá phá vỡ hỗ trợ vào cuối tháng Tư.

Hành động giá hiện tại của ALGO cho thấy mức hỗ trợ chưa được phá vỡ. Hành động giá của nó đã tăng trở lại từ mức tương tự trong ba ngày qua.

Các Chỉ BáoALGO dường như đang có dấu hiệu tích lũy lành mạnh gần mức thấp gần đây, đặc biệt là với chỉ số MFI giảm xuống dưới 20. RSI của nó đã không đi vào vùng quá bán mặc dù giá giảm và nó cho thấy sức mạnh tăng lên gần mức hỗ trợ mới. Tuy nhiên, không có thay đổi hướng đáng kể nào được quan sát, có nghĩa là phe gấu đang mất đà và phe bò không phản ứng.Mức hỗ trợ của ALGO sẽ giữ nguyên hay bị phá vỡ, nhường chỗ cho một mức hỗ trợ mới?

Nguồn cung của ALGO do cá voi nắm giữ dường như đã chạm đáy ở mức 46,35% vào ngày 22 tháng 5. Nó cũng đã ghi nhận một mức tăng kể từ đó và đã tăng lên 47,30% vào thời điểm hiện tại. Số liệu cho thấy rằng cá voi đang tích lũy và điều này có thể giúp củng cố đường hỗ trợ.

Kết Luận

Mặc dù các chỉ số vẽ ra một bức tranh lành mạnh, nhưng thị trường vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn. Vẫn có một số rủi ro trượt giá nhiều hơn, nên chúng ta cần đợi giá test lại mức hỗ trợ rồi xem hành vi giá của các trader để có quyết định có lợi. Nếu giá ALGO không phá được mức hỗ trợ thì chúng ta sẽ có lệnh mua tại thời điểm đó. Nếu giá vượt qua mức hỗ trợ thì chúng ta có thể canh bán. Lưu ý: quản lí vốn luôn quan trọng với một trader.