Các nhà lập pháp Paraguay trình bày “dự luật Bitcoin” rất khác so với dự kiến

Một nhóm các nhà lập pháp Paraguay đã trình bày “dự luật Bitcoin” tại Đại hội Quốc gia vào tuần trước, nhưng hóa ra đó là một đề xuất rất khác so với những gì mà người theo dõi tiền điện tử mong đợi. Dự luật tìm cách kiểm soát cũng như điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử và thiết lập thuế. Nó không hề đề cập đến việc tuyên bố Bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác là tiền hợp pháp.

bitcoin

“Dự luật Bitcoin” của Paraguay

Theo tin tức, “dự luật Bitcoin” được hai nhà lập pháp trình bày tại Đại hội Quốc gia Paraguay vào tuần trước, nhưng không giống như những gì mà một số người đã dự đoán. Dự án do Hạ nghị sĩ Carlos Rejala và Thượng nghị sĩ Đảng tự do Fernando Silva Facetti trình bày không nhằm mục đích tuyên bố Bitcoin là tiền hợp pháp, như El Salvador đã làm vào tháng trước. Trên thực tế, họ nói ngược lại. Bản dự thảo ban đầu cho biết:

“Tài sản kỹ thuật số không phải là tiền tệ hợp pháp được Nhà nước Paraguay sử dụng và vì lý do này, chúng không được Ngân hàng Trung ương Paraguay hỗ trợ”.

Theo đó, luật được đề xuất tìm cách điều chỉnh tiền điện tử để nhà nước thu thuế đối với giao dịch và các trường hợp sử dụng khác. Luật đề xuất Ngân hàng Trung ương Paraguay là cơ quan kiểm soát tất cả các tổ chức liên quan đến tiền điện tử. Khi được hỏi ý kiến ​​về hướng của luật được đề xuất, Facetti đã nói:

 

“Nó không phải là tiền hợp pháp mà là hàng hóa và mục đích của luật là để điều chỉnh và kiểm soát ngành này. Đó là dự án cơ sở mà chúng tôi thực sự có ngày hôm nay”.

Khai thác và giao dịch cũng được quy định

Dự luật cũng đề cập khai thác và giao dịch Bitcoin là các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh. Hàng hóa nhập khẩu liên quan đến khai thác sẽ bị đánh thuế 5% tương ứng với tổng thuế giá trị gia tăng nếu dự án được phê duyệt. Ngoài ra, các trader phải được cấp phép hàng năm và tổ chức nhà nước sắp được thành lập phải trình hồ sơ về điều này. Dự luật nêu rõ:

“Bất kỳ người nào có hoạt động chính là trader phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cho phép người đó thực hiện tư vấn hoặc giao dịch thông qua hợp đồng ủy quyền hoặc điều hành”.

Dự luật mô tả các biện pháp trừng phạt đối với việc không tuân thủ quy định này, nhưng không chỉ rõ hình thức mà biện pháp trừng phạt sẽ áp dụng. Nếu được thông qua, luật sẽ cho một khoảng thời gian để miner đăng ký với chính phủ và nhận giấy phép hoạt động. Sau cùng, luật đề cập đến việc tạo ra Quỹ dự trữ biến động chứng khoán kỹ thuật số. Quỹ này sẽ hỗ trợ các trader bị mất tài sản kỹ thuật số trên thị trường.