operator: Offline

Mua bán tiền điện tử

Chú ý: Thời gian hoạt động của website: 8h-23h hằng ngày!

{{ selectedCoin.currency_id }}
Thực nhận: {{ Math.max( decimal(buyQuantity).sub(selectedNetwork?.withdraw_fee || 0), 0) }} Tối thiểu: {{ Number(selectedNetwork?.withdraw_min) }} Tối đa: {{ maxQuantity }}
VND
Giới hạn : 100,000,000 VND
Hướng dẫn mua
 • 1. Chọn loại coin.
 • 2. Nhập số lượng cần mua, Số tiền cần trả sẽ được tự động tính toán theo tỉ giá hiện tại
 • 3. Số tiền bạn nhận sẽ được tự động tính toán theo tỉ giá hiện tại.
 • 4. Chọn hình thức thanh toán.
 • 5. Nhập địa chỉ ví nhận tiền.
 • 6. Nhấn nút "Mua ngay".
  VND
  Giới hạn : 100,000 - 200,000,000 VND
  Hướng dẫn bán
  • 1. Chọn loại coin.
  • 2. Nhập số lượng cần bán.
  • 4. Số tiền ước tính bạn nhận sẽ được tự động toán theo tỉ giá hiện tại.
  • 5. Chọn ngân hàng bạn sẽ nhận tiền.
  • 6. Nhập số tài khoản và kiểm tra tên chủ tài khoản.
  • 7. Nhấn nút "Bán ngay".
  • 8. Chuyển đúng số lượng coin cần bán vào địa chỉ trên màn hình.
  • 9. Tiền sẽ được chuyển ngay sau khi giao dịch được xác nhận trên blockchain.
  Giao dịch gần đây